نویسنده: tarjoman

آیا باید به کسی که خیانت کرده فرصت داد؟

آیا باید به کسی که خیانت کرده فرصت داد؟ کمتر فردی پیدا می شود که با خیانت ...

ادامه خواندن

نظر روانشناسان در مورد خود ارضایی چیست؟

نظر روانشناسان در مورد خود ارضایی چیست؟ خود ارضایی به تماس آگاهانه فرد با اندام های تناسلی ...

ادامه خواندن

در هفته چند بار نزدیکی خوب است؟

در هفته چند بار نزدیکی خوب است؟ داشتن رابطه جنسی زن و شوهر سلامت رابطه آن ها ...

ادامه خواندن

رابطه جنسی قبل از ازدواج از نظر روانشناسی تایید می شود؟

رابطه جنسی قبل از ازدواج از نظر روانشناسی تایید می شود؟ امروزه برخی دختران و پسران پیش ...

ادامه خواندن

نشانه های مرد عاشق چیست؟

نشانه های مرد عاشق چیست؟ اگر در یک رابطه عاطفی دو نفر هستید حتما این سوال برایتان ...

ادامه خواندن